Op 20 december 2016 is Stichting DownTown Ophelia officieel opgericht. DownTown Ophelia is een evenement waaraan de winkeliers, de kapperszaken en de horeca in de Ophelialaan samen met vrijwilligers en sponsors hun medewerking aan verlenen, maar om een en ander in goede banen te kunnen leiden en sponsorgelden te kunnen werven is er een stichting opgericht. In het stichtingsbestuur hebben zitting: Ingrid Kranenburg van Teddy’s kinderkleding als voorzitter, Karin Hulleman van Hulleman Brood & Banket als penningmeester, Jurgen Zaal van Jumbo Aalsmeer als secretaris en Ilse Zethof van Zethof Communicatie & Consultancy ondersteunt ze als algemeen bestuurslid.

Hulp van notaris Geert Labordus
Notaris Geert Labordus heeft ervoor gezorgd dat de stichting werd opgericht en heeft voor DownTown Ophelia deze zorgen uit handen genomen. Ook de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is door hem afgehandeld. De organisatie van DownTown Ophelia is hem hiervoor zeer erkentelijk.